Tình Yêu – Tâm Sự

Tình Yêu - Tâm Sự

Gửi em trai của chị …

Đây là những dòng tâm sự, trải lòng của mình muốn dành cho em trai của mình, những lời chưa từng nói ra. Bởi vậy mình xin phép được...